مشاهده محصولات عملکرد تجاری را مقیاس پذیر کنید HPE تحول دیجیتالی در سازمانها و کسب و کارها نیاز به پردازن سریعتر داده ها برای رو به رو شدن با چالش های جدید در محیط های سخت رقابتی و توازن و کیفیت در اجرای برنامه های کاربردی جدید تجاری دارد. مشاهده محصولات

نرم افزارهای خود را سریعتر اجرا کنید

DELL EMC افزایش کارایی برنامه های کاربردی با ترکیبی مطلوب از توان محاسباتی، ظرفیت ذخیره سازی و تعدد کارت های توسعه در یک سرور
مشاهده محصولات فروش انواع قطعات سرور CPU - Modulus - Network Card
Power - RAM - Ratser - Storage
RAL_large-1024x682

  فروش ویژه